ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbiakban tájékoztatjuk honlapunk látogatóit, szolgáltatásunk igénybevevőit illetve vásárlóinkat adatkezelési és adatvédelmi szabályainkról.

Kik vagyunk?

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás: Matievics Anett magánszemély (7121 Szálka Pincehegy u. 1)

Bor értékesítés: Matievics István őstermelő (7121 Szálka Pincehegy u 1)

Amennyiben szálláshely-szolgáltatással vagy vendéglátással kapcsolatban adja meg adatait, az adatkezelő Matievics Anett, amennyiben borrendeléssel vagy vásárlással kapcsolatban adja meg adatait, az adatkezelő Matievics István.

A fentieken túl az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Könyvelési feladatok kapcsán:

Iker Nikoletta 7100 Szekszárd Augusz Imre u 91.

Webhely tárhelyszolgáltatás kapcsán: Tárhelypark Kft. 1122 Budapest, Gaál József út 24. Adószám: 23289903-2-13

Szálláshely-szolgáltatással kapcsolatban a jogszabályi megfelelés érdekében adatfeldolgozást végez a Nemzeti Turisztikai Adatfeldolgozó Központ (NTAK), amelynek adatkezelési tájékoztatója elérhető websitejukon: https://info.ntak.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Adatkezelési alapelveink

A kezelt adatok

Az alábbiakban összegezzük, hogy milyen adatokat, mely célból és mennyi ideig kezelünk:

TevékenységJogalapKezelt adatokIdőtartam
Webhely működtetéseszolgáltatásaink minőségének ellenőrzése, javítása a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása a látogatottság mérése statisztikai célokIP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai operációs rendszer böngésző típusa3 év
Foglalások kezeléseszolgáltatásunk megfelelő színvonalú biztosításanév telefonszám emailcím3 év
Vendégek regisztrációja az NTAK rendszerébentörvényi megfelelésnév telefonszám cím nem születési hely, idő3 év
Borrendelésszolgáltatásunk megfelelő színvonalú biztosításanév szállítási cím telefonszám3 év
Hírlevél szolgáltatásszabadon választható szolgáltatásemailcímleiratkozásig
Számlázástörvényi megfelelésnév számlázási cím5 év

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre adatait foglalás, rendelés, vagy emailes megkeresés folyamán, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja. Ez alól kivétel, ha a további adatkezelés törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl kiállított számlák megőrzése).

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldol-gozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelke-zésre bocsátása miatt megkereshetnek minket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.